Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Lương Thanh Lan (20/11/2017)

Liệt sĩ Lương Thanh Lan

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Phú Cường, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 16/4/1975

Đơn vị cấp phân đội: c1, d1, Đắk Lắk

Hy sinh tại: mai táng 458.784 Bắc Sơn 1/50000

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Lương Thanh Lan hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.