Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Lã Thanh Bình (20/11/2017)

Liệt sĩ Lã Thanh Bình

Ngày tháng năm sinh: 1943

Quê quán: Khôi Cừ, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 9/02/1972

Đơn vị cấp phân đội: c9, d631, e26

Hy sinh tại: Tập lích đồn tọa độ 47.86.8 B reng

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Lã Thanh Bình hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.