Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Hoàng Văn Tương (20/11/2017)

Liệt sĩ Hoàng Văn Tương

Ngày tháng năm sinh: 1954

Quê quán: Yên Ninh, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 21/3/1975

Đơn vị cấp phân đội: c1, d1, e25

Hy sinh tại: Quận Khánh Dương 

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Tương hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.