Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Hoàng Văn Nấn (09/11/2017)

Liệt sĩ Hoàng Văn Nấn

Ngày tháng năm sinh: 1945

Quê quán: Mỹ Đức, Phổ Yên, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 15/10/1969

Đơn vị cấp phân đội: d32

Hy sinh tại: Ốm chết, mai táng khu địa đạo Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Nấn hiện ở đâu xin báo cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.