Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Dương Ngọc Dinh (20/11/2017)

Liệt sĩ Dương Ngọc Dinh

Ngày tháng năm sinh: 1951

Quê quán: Cầu Giáo, Tân Quang, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 25/10/1973

Đơn vị cấp phân đội: c11, K6, e26

Hy sinh tại: Bao vây Địch B7, K4 Gia Lai mất xác

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Dương Ngọc Dinh hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.