Tìm liệt sĩ Dương Ngọc Dinh (20/11/2017)

Liệt sĩ Dương Ngọc Dinh

Ngày tháng năm sinh: 1951

Quê quán: Cầu Giáo, Tân Quang, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 25/10/1973

Đơn vị cấp phân đội: c11, K6, e26

Hy sinh tại: Bao vây Địch B7, K4 Gia Lai mất xác

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Dương Ngọc Dinh hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao