Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Đào Văn Quỳnh (20/11/2017)

Liệt sĩ Đào Văn Quỳnh

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Quang Trung, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/4/1974

Đơn vị cấp phân đội: c10, 631

Hy sinh tại: Bị mìn tại làng O rê B6 K4 tọa  độ 06.48.9

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Đào Văn Quỳnh hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.