Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Đào Văn Chung (14/11/2017)

Liệt sĩ Đào Văn Chung

Ngày tháng năm sinh: 1952

Quê quán: Phúc Lương, Đại Từ, Bắc Thái  

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/9/1974

Đơn vị cấp phân đội: c1,d1

Hy sinh tại: Chiến đấu tây đồi 284 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Đào Văn Chung hiện ở đâu xin báo cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.