Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm các liệt sĩ Nguyễn Đình Lài, Nguyễn Văn Âu, Nguyễn Văn Hòa (25/09/2015)

Liệt sĩ Nguyễn Đình Lài

Sinh năm: 1947

Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch. Quảng Bình

Nhập ngũ: 02.1965

Đơn vị: b3 d3 f 968 QK4

Cấp bâc: H12

Hy sinh: 1.3.1969

Nơi hy sinh: A tô pơ, Nam Lào

Người cùng quê, cùng đơn vị còn sống: Trần Văn Cầm - Đội 3, thôn thôn Pháp Kệ, xã Quảng phương, Quảng Trạch,Quảng Bình, cung cấp: Ls hy sinh tại Km số 3 thị xã Mường Mày, tỉnh A tô Pơ , Nam Lào.

Ai biết mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Lài hiện ở đâu báo cho Nguyễn Văn Đức (ĐT: 0978119696) công tác tại Tạp chí Quốc phòng Toàn dân  hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0437349564).

 

Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu

Sinh năm: 1945

Quê quán: Yên Đông, Quảng Yên, Quảng  Xương, Thanh Hóa

Nhập ngũ: 4.1963

Cấp bậc: H3

Chức vụ: Trung đội phó

Ngày hy sinh: 02.8.1966

Nơi hy sinh: e33 f10

Nơi an táng ban đầu: Khu vực Bờ Biêng

Ai biết mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Âu hiện ở đâu báo cho  chị Nguyễn Thị Huế (ĐT: 0932357500) số nhà 214 B đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa  hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0437349564).

 

Liệt sĩ ,Nguyễn Văn Hòa (Nguyễn Văn Kiểm)

Sinh năm: 1939

Quê quán: Hải hùng, Hải Hậu, Nam Hà

Nhập ngũ: 5.1965

Đơn vị: thuộc Nam Bộ ( theo giấy báo tử, chưa có trích lục thông tin)

Chức vụ: Đại đội trưởng

Hy sinh 10.7.1972 ( báo tử 01.6.1976)

Ai biết mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa hiện ở đâu báo cho  con là Nguyễn Văn Hùng (ĐT: 0978212052), quê: Hải Hùng, Hải Hậu, Nam Định  hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0437349564)