Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm các liệt sĩ Nghiêm Xuân Ý, Nguyễn Hữu An (25/09/2015)

Liệt sĩ Nghiêm Xuân Ý

Sinh năm: 1939

Quê quán: Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Nhập ngũ: 4.1966

Đơn vị: T15 KB

Hy sinh: 19.7.1967

Ai biết mộ liệt sĩ Ý hiện ở đâu báo cho con liệt sĩ là Đinh Quang Hùng (ĐT:0968048258), trú quán: số 54 tổ 1 khu phố 7 phường Sơn Lộc, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0437349564)

 

Liệt sĩ Nguyễn Hữu An

Sinh năm: 1947

Quê quán: Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình

Nhập ngũ: 7.1968

Đơn vị khi hy sinh: c7 d5 e2 Đoàn 2 f 324

Cấp bậc; H3

Chức vụ: Trung đội phó

Hy sinh: 24.7.1972

Nơi hy sinh: Tây nam 360, Thừa Thiên

Nơi an táng ban đầu: Tây nam 360, Thừa Thiên

Ai biết mộ liệt sĩ An hiện ở đâu báo cho em trai liệt sĩ là Nguyễn Hữu Xuyên (ĐT: 01655239488), trú quán: Thôn Hổ, Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0437349564)