Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tiếp nhận sự ủng hộ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội ( Viettel ) (25/09/2015)
Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tiếp nhận sự ủng hộ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội  ( Viettel ) với số tiền 2.000.000.000 đồng ( hai tỷ đồng ) để góp phần cùng Hội thực hiện các hoạt động Tri ân liệt sĩ, trọng tâm là hỗ trợ cho công tác giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chân thành cảm ơn nghĩa cử quý báu của Lãnh đạo và các cơ quan chức năng cùng cán bộ công nhân viên chức, những người lao động của Tập đoàn.