Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015 (28/09/2015)

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay BCĐ đã tổ chức hoàn thành khoảng 70% việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, thống kê cụ thể số liệu liệt sĩ hi sinh trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, qua thống kê, trên địa bàn có tổng số mộ liệt sĩ trong nghĩa trang là 8.526 mộ. Trong đó số mộ đầy đủ thông tin là 4.335 mộ, mộ thiếu thông tin là 3.147 mộ, còn lại 1.044 mộ không có thông tin. Số một liệt sĩ ngoài nghĩa trang là 170 mộ.

Qua quá trình triển khai, BCĐ đã xác minh làm rõ được 25 thông tin về phần mộ liệt sĩ từ các cá nhân tổ chức. Tổ chức 4 đợt tìm kiếm, quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 liệt sĩ xác định được đầy đủ thông tin. Riêng trong năm 2015, BCĐ quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại các địa phương: Phường Phú Tứ, quận Cái Răng; xã Trường Long, huyện Phong Điền; xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Công tác bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức chu đáo, trang trọng, phù hợp với tập quán, phong tục của điạ phương.

Trong thời gian tiếp theo để tiếp tục triển khai đề án 1327 giai đoạn 2016-2020, BCĐ đẩy mạnh công tác thẩm tra, xác minh hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của thành phố, thống kê số liệu liệt sĩ hy sinh trên địa bàn; nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; tổ chức xác minh, tiến hành khảo sát và tìm kiếm tại các khu vực đã xác định được thông tin chính xác. Kết hợp chặt chẽ giữ việc tìm kiếm, quy tập với công tác bàn giao và an táng chu đáo…

Tin, ảnh: VIỆT HÀ – DUY VĂN