Quy định mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (25/09/2015)

QĐND- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng; khi chết thì người thân được nhận tiền mai táng phí, trợ cấp một lần; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi nhưng còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng nếu suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.

Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bằng một lần mức chuẩn ( 1.110.000đ) Tương tự, thân nhân của 2 liệt sĩ được nhận 2 lần mức chuẩn và của 3 liệt sĩ trở lên được nhận 3 lần mức chuẩn. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bằng một lần mức chuẩn. Các trường hợp thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi nhưng còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống. Trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần 500.000 đồng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, sống ở gia đình thì được hưởng trợ cấp người phục vụ. Khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Mức trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi tháng bằng một lần mức chuẩn.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Khi chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi. Nếu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến khi chết mà chưa được nhận chế độ ưu đãi hoặc truy tặng thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

Thương binh (bệnh binh) suy giảm khả năng lao động do thương tật (bệnh tật) từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp, hoặc phụ cấp đặc biệt hằng tháng khi có vết thương đặc biệt nặng, nếu sống ở gia đình thì được nhận thêm khoản trợ cấp người phục vụ. Người bị thương bị giảm khả năng lao động do thương tật từ 5 đến dưới 21% được hưởng trợ cấp một lần. Khi thương binh, bệnh binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Thương binh (bệnh binh) suy giảm khả năng lao động do thương tật (bệnh tật) từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam tùy theo mức độ được hưởng trợ cấp hằng tháng từ 0,76 đến 2,28 lần mức chuẩn. Nếu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên sẽ được hưởng chế độ như với bệnh binh cùng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết, chế độ được tính như với bệnh binh. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 0,6 đến một lần mức chuẩn, tùy mức độ suy giảm khả năng lao động.

Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn. Khi chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, đại diện thân nhân được nhận trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp ưu đãi hoặc bằng 1,5 lần mức chuẩn nếu chưa được hưởng chế độ ưu đãi trước đó.

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng trợ cấp một lần theo thời gian tham gia kháng chiến. Khi chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hằng tháng; khi chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, người thân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp ưu đãi. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần; khi chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết điều kiện, thời điểm được hưởng các loại trợ cấp cũng như các hình thức trợ cấp khác. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2013.

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao