Quân khu 1 tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (27/09/2017)

Trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận đợt này, có 13.429 hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp; trong đó, có 8.587 đối tượng còn sống và 4.842 đối tượng đã chết; số đối tượng có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến dưới 1 năm là 12.458 hồ sơ; từ 1 năm đến dưới 2 năm là 866 hồ sơ; từ đủ 2 năm trở lên là 105 hồ sơ; tổng số tiền trợ cấp 1 lần của đợt này là hơn 27,6 tỷ đồng. Cụ thể: tỉnh Cao Bằng có 893 đối tượng; tỉnh Lạng Sơn có 2.776 đối tượng; tỉnh Bắc Giang có 4.367 đối tượng; tỉnh Bắc Ninh có 3.838 đối tượng và tỉnh Thái Nguyên có 1.555 đối tượng được hưởng trợ cấp.

Công tác xét duyệt và thẩm định hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ từ cơ sở. Thực hiện theo tiến độ của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã xác định, Quân khu 1 phấn đấu hoàn thành cơ bản việc xét duyệt chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2017./.

* Ảnh: Đồng chí Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 chủ trì hội nghị xét duyệt và thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ (đợt 7) theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chinhsachquandoi.gov.vn

Các tin khác
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao