Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quân khu 1 đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (25/01/2018)

Qua thẩm định, hồ sơ xét duyệt của các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng, chế độ, chính sách. Tổng số hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp đợt này gồm 12.159 đối tượng (tỉnh Cao Bằng có 3.567 đối tượng, tỉnh Lạng Sơn có 2.431 đối tượng, tỉnh Bắc Giang có 3.310 đối tượng, tỉnh Bắc Ninh có 1.551 đối tượng, tỉnh Thái Nguyên có 1.184 đối tượng và tỉnh Bắc Kạn có 116 đối tượng); mức hưởng trợ cấp bình quân hơn 2 triệu đồng; tổng số tiền trợ cấp 1 lần chi trả trong đợt này trị giá hơn 24,7 tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm 2017 đến nay, Quân khu đã tổ chức xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng trên địa bàn theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu Ban Chỉ đạo 24 các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng đã có đủ căn cứ, điều kiện hưởng chế độ, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, không để sót, để nhầm đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, nắm chắc tình hình kết quả thực hiện ở các cấp, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; bảo đảm chi trả kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng đúng theo quy định./.

* Ảnh: Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 họp xét duyệt hồ sơ đợt 9 theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chinhsachquandoi.gov.vn