Quân khu 1 đẩy mạnh tuyên truyền công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (28/09/2015)
ộ CHQS các tỉnh trên địa bàn quân khu làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông thiết lập trang thông tin điện tử trên Website của tỉnh để tuyên truyền sâu rộng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao