Phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ (25/09/2015)

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 1237) tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Cũng theo Thông báo này, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong nghĩa trang do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp, từng bước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho các đơn vị, địa phương và nhân dân. Hướng dẫn và triển khai thí điểm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Viện Pháp y Quân đội đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN để thực hiện nhiệm vụ của Đề án 150.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với các Đội Chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trước khi an táng.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng về việc tập huấn, hướng dẫn các địa phương và các Đội Chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; sớm chuyển giao cơ sở dữ liệu mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 để tích hợp, đối chiếu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng đồng ý đề nghị về việc ký hợp đồng với các trung tâm, cơ sở đủ năng lực, bảo đảm kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban Chỉ đạo 1237 của các quân khu và các địa phương, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 phù hợp với thực tiễn. Chú trọng việc bổ sung, hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ và danh sách liệt sĩ; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thống kê số liệu liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, số liệu hài cố liệt sĩ đã quy tập, dự kiến khu vực cần tìm kiếm, quy tập và số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm, quy tập được.
- See more at: http://nguoicocong.gov.vn/tintuc/chitiettin/tabid/101/itemid/3800/phan-dau-tim-kiem-quy-tap-khoang-2-000-hai-cot-liet-si.aspx#sthash.eWWlWGCB.dpuf

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao