Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Nhắn tìm đồng đội ngày 29/9/2016 (30/09/2016)

 Liệt sỹ Bế Văn Quế (Bí Danh: Bá Khoát, Lê Trung Nhân), sinh ngày: 25/3/1926. Quê quán: xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Nhập ngũ năm: 1945. Cấp bậc, chức vụ: Đại đội trưởng. Hy sinh ngày: Ngày 29/8/1953 tại mặt trận Đầm Hà, tỉnh Hải Ninh cũ (nay là tỉnh Quảng Ninh).

Ai biết thông tin về phiên hiệu đơn vị, nơi mai táng ban đầu, người trực tiếp mai táng, phần mộ liệt sĩ Bế Văn Quế hiện nay đã quy tập về đâu, xin báo cho thân nhân liệt sỹ là Bế Văn Hoài - Phòng công tác chính trị Công an tỉnh Cao Bằng; Email:      behoaicacb@gmail.com; ĐT: 0915828339; hoặc Ban Dịch vụ công, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng. Địa chỉ: số 1B, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696154. Email: info@mod.gov.vn.

Theo bqp.vn