Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Nhắn tìm đồng đội ngày 24/08/2015 (25/09/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Minh Tuy, sinh năm 1950. Nguyên quán: Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nhập ngũ tháng 3/1968. Đơn vị: C1D7 - KP. Hy sinh ngày 09/3/1970 (Đơn vị báo tin tử là: 260 Trường huấn luyện Đặc công, phân khu 23 - tỉnh Long An; ngày báo tử là: 01/5/1972 do BCHQS Tỉnh Thanh Hóa, số 326/176 TH).

Ai biết thông tin và phần mộ liệt sỹ Nguyễn Minh Tuy ở đâu, xin báo cho thân nhân liệt sỹ là Nguyễn Minh Quy. Địa chỉ: Trần Phú, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. ĐT: 0373831864, 01647410628; hoặc Triệu Thị Kim Oanh. ĐT: 0937367479, 0937197479. Email: oanhtrieukim3@gmail.com; hoặc Ban Dịch vụ công (Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng). Địa chỉ: số 1B, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696154. Email: sonnq@mod.gov.vn.