Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Nhắn tìm đồng đội ngày 24/03/2015 (25/09/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Mai Văn Hựu (ảnh), sinh năm 1934. Quê quán: Bang Thôn, Hàn Toại, Hà Trung, Thanh Hóa. Nhập ngũ năm 1959, xuất ngũ năm 1964, tái ngũ ngày 14/9/1965. Cấp bậc: Thượng sĩ. Chức vụ: Chính trị viên phó đại đội. Đơn vị: Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 325. Hy sinh ngày 25/5/1968. Nơi hy sinh: cao điểm 824, Plây-cần, Đức Lập (Tây Nguyên)

Ai biết thông tin và phần mộ liệt sỹ Mai Văn Hựu ở đâu, xin báo cho thân nhân liệt sỹ là Nguyễn Thị Thái. Địa chỉ: Bang Thôn, Hàn Toại, Hà Trung, Thanh Hóa.

* Liệt sĩ Bùi Tá Tâm, sinh năm 1952. Quê quán: Đông Hương, Đông Sơn, Thanh Hóa. Trú quán: Cầu Giấy, Hà Nội. Nhập ngũ tháng 5/1971. Cấp bậc: Binh nhất. Chức vụ: chiến sĩ. Đơn vị: Đại đội 9, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 205 - B2 ( Bến Cát - Bình Dương). Hy sinh ngày 18/10/1972 tại khu rừng xanh ấp 3, Bến Cát, Bình Dương. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Bùi Bá Tâm ở đâu, xin báo cho anh trai liệt sĩ là Bùi Tá Dỵ. Địa chỉ: số 24, ngách 28, ngõ 260 đường Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 01223262556; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Địa chỉ: số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696573; 0437349564.

* Liệt sĩ Ngô Văn Tặng, sinh năm 1952. Nguyên quán: Đồng Thịnh, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Nhập ngũ tháng 5/1972. Cấp bậc: Hạ sỹ. Chức vụ: Chiến sỹ. Đơn vị: Đại đội 5 - KN. Hy sinh ngày 16/3/1973. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Ngô Văn Tặng ở đâu, xin báo cho cháu liệt sỹ là Lưu Thị Hồng Hạnh. Địa chỉ: tổ 11A, phố Long Châu Sa, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 01686965331; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Địa chỉ: số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696573; 0437349564.

* Liệt sĩ Lã Đắc Phiệt, sinh năm 1952. Nguyên quán: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình. Nhập ngũ tháng 12/1967. Cấp bậc: Trung sỹ. Chức vụ: Tiểu đội trưởng. Đơn vị: KB. Hy sinh ngày 21/02/1971. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Lã Đắc Phiệt ở đâu, xin báo cho em liệt sỹ là Lã Đức Mạnh. Địa chỉ: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình. ĐT: 0913212257; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Địa chỉ: số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696573; 0437349564.

* Liệt sĩ Phạm Văn Năm, sinh năm 1950. Nguyên quán: Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương. Nhập ngũ tháng 8/1967. Cấp bậc: Hạ sỹ. Chức vụ: Chiến sỹ. Đơn vị khi hy sinh: KB. Hy sinh ngày 04/02/1969. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Năm ở đâu, xin báo cho anh liệt sỹ là Phạm Văn Thố. Địa chỉ: Kim Độ, Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương. ĐT: 01658315066; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Địa chỉ: số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696573; 0437349564.

Quang Sơn (theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam)