Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Nhắn tìm đồng đội ngày 18/03/2015 (25/09/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Vũ Đình Tân, sinh năm 1950. Quê quán: Xuân Phương, Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa. Cấp bâc: Trung sỹ. Chức vụ: A trưởng. Đơn vị: Tiểu đoàn 1 - KN. Hy sinh ngày 15/7/1971, tại Mặt trận phía Nam. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sỹ Vũ Đình Tân ở đâu, xin báo cho anh Dương Thái Bình, hiện công tác tại Điện ảnh Quân đội. ĐT: 0987395114; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam. Địa chỉ: số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0437349564.

* Liệt sỹ Bùi Văn Châu, sinh năm 1930. Quê quán: Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình. Nhập ngũ tháng 3/1959; xuất ngũ tháng 01/1962; tái ngũ tháng 4/1965. Chức vụ: Trung đội phó. Đơn vị: NB. Hy sinh ngày 26/2/1968, tại Mặt trận phía Nam. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Châu ở đâu, xin báo cho anh Dương Thái Bình, hiện công tác tại Điện ảnh Quân đội. ĐT: 0987395114; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0437349564.

* Liệt sỹ Phạm Đình Phú, sinh năm 1948. Quê quán: Xuân Dục, Mỹ Hào, Hải Hưng. Cấp bâc: Trung sỹ. Chức vụ: Tiểu đội trưởng. Đơn vị: 257 - P4. Hy sinh ngày 01/12/1969, tại Mặt trận phía Nam. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Phạm Đình Phú ở đâu, xin báo cho anh Dương Thái Bình, hiện công tác tại Điện ảnh Quân đội. ĐT: 0987395114; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0437349564.

* Liệt sỹ Trần Văn Cân, sinh năm 1954. Quê quán: Xuân Lôi, Hồng Phong, Hưng Hà, Thái Bình. Cấp bậc: Hạ sỹ. Chức vụ: Chiến sỹ. Đơn vị: Tây Ninh. Hy sinh ngày 17/3/1974, tại Tây Ninh. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sỹ Trần Văn Cân ở đâu, xin báo cho anh Dương Thái Bình, hiện công tác tại Điện ảnh Quân đội. ĐT: 0987395114; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Địa chỉ: số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0437349564.

* Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Văn, sinh năm 1944. Nguyên quán: Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang. Nhập ngũ tháng 02/1963. Chức vụ: Đại đội trưởng. Đơn vị: Nam Bộ. Hy sinh ngày 05/01/1969. Nơi an táng ban đầu tại nghĩa trang riêng của đơn vị. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn ở đâu, xin báo cho em liệt sỹ là Nguyễn Ngọc Hồng. Địa chỉ: Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang. ĐT: 0976713075; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Địa chỉ: số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696573; 0437349564.

* Liệt sỹ Nguyễn Văn Dự, sinh năm 1958. Nguyên quán: Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Đơn vị: Trung đoàn 2, Sư đoàn 330. Hy sinh ngày 05/01/1979. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Dự ở đâu, xin báo cho cháu liệt sỹ là Nguyễn Văn Liên. Địa chỉ: Miếu Ông Cù, Tân Uyên, Bình Dương. ĐT: 0977222630; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Địa chỉ: số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696573; 0437349564.

* Liệt sỹ Phạm Văn Thụy, sinh năm 1933. Nguyên quán: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam. Nhập ngũ tháng 7/1968. Chức vụ: Chiến sỹ. Đơn vị khi hy sinh: TD Đại đội 11, Tiểu đoàn 270. Hy sinh ngày 01/6/1970. Trường hợp hy sinh: B52 đánh vào cứ. An táng ban đầu tại khu vực Cứ 10, d270. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sỹ Phạm Văn Thụy ở đâu, xin báo cho con liệt sỹ là Phạm Thị Nga. Địa chỉ: số 236, ngách 2, ngõ 87 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0947164326; hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Địa chỉ: số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 069696573; 0437349564.

Quang Sơn (theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam)