Ngành Chính sách Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (27/02/2017)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Cường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho ngành Chính sách Quân đội.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho ngành Chính sách Quân đội.

Dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Diễn văn tại buổi lễ do Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách trình bày nhấn mạnh: 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và thực tiễn tình hình phát triển của đất nước, quân đội; các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Chính sách Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tích cực chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với với Tổng cục Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, với Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với quân đội, hậu phương quân đội, đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

Trong thời kỳ đổi mới, ngành Chính sách Quân đội đã quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, bám sát tiến trình cải cách chính sách xã hội của Nhà nước để nghiên cứu, đề xuất đổi mới đồng bộ, toàn diện các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội bảo đảm thấu tình, đạt lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và đáp ứng sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước được Ngành cụ thể hoá, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng; đề xuất phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và giải quyết các tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh, nhất là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế...; góp phần động viên và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác chính sách, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, Cục Chính sách được tuyên dương Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Lương Cường nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Chính sách Quân đội nói chung và Cục Chính sách nói riêng đã đạt được trong 70 năm qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu ngành Chính sách Quân đội cần phấn đấu nỗ lực hơn nữa, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách. Thường xuyên nắm vững tình hình yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, quân đội; chủ động bám sát thực tiễn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tham mưu giúp Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành đồng bộ các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; tập trung nghiên cứu bảo đảm chế độ, chính sách cho các đối tượng làm nhiệm vụ đặc thù quân sự, nhiệm vụ mới, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội, chính sách ưu đãi người có công; đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đã ban hành; quan tâm công tác chính sách đối với lực lượng tại ngũ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngành Chính sách Quân đội cũng cần phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội làm tốt công tác tuyên truyền, huy động và kết hợp các nguồn lực thực hiện tốt chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trong tình hình mới…

Theo bqp.vn

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao