Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Vũ Văn Tụng (16/10/2017)

Liệt sĩ: Vũ Văn Tụng

Ngày tháng năm sinh: 1952

Quê quán: Hoàng Lê, Đồng Bật, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 14/1/1971

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Nghệ An

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 5, ,hàng 2, B4, NTLS Quốc Tế Việt- Lào (Anh Sơn- Nghệ An)

Thân nhân: