Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Vũ Văn Thuận (12/10/2017)

Liệt sĩ: Vũ Văn Thuận

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Trại Cau,Thái Nguyên, bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/3/1979

Đơn vị cấp phân đội: b2,C/s,c10/d6/e677

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 9, hàng 13, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: