Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Vũ Văn Soái (13/10/2017)

Liệt sĩ: Vũ Văn Soái

Ngày tháng năm sinh: 1956

Quê quán: Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hải Dương

Nghĩa Trang chôn cất: 15 - 2 - A, NT P. Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Thân nhân: