Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Vũ Đức Thắng (09/10/2017)

Liệt sĩ: Vũ Đức Thắng

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Tân Hưng, Phổ Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B2, C/s; BCHQS huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 05 bên phải, hàng 01, NTLS huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Thân nhân: