Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Vũ Tân Cương (16/10/2017)

Liệt sĩ: Vũ Tân Cương

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Cù Văn, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 14/03/1972

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Nghệ An

Nghĩa Trang chôn cất: ÔA4, mộ 9, hàng 15, NT Quốc Tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Thân nhân: