Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Vũ Đình Tuất (12/10/2017)

Liệt sĩ: Vũ Đình Tuất

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Lập Thạch, Phổ Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 1/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: Tự Vệ Gang Thép TN

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 66, hàng 1Đ, NT Nguyên Bình, Cao Bằng

Thân nhân: