Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Võ Hữu Quý (09/11/2017)

Liệt sĩ:  Võ Hữu Quý

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 5/07/1972

Đơn vị cấp phân đội: a phó

Hy sinh tại: Phú Yên

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 9, hàng 2, lô 2 khu B, NTLS Thị Trấn Chí Thanh, Tuy An, Phú Yên

Thân nhân: