Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Vi Văn Được (10/10/2017)

Liệt sĩ: Vi Văn Được

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Cao Ngạn, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/10/1979

Đơn vị cấp phân đội: b1, C/s, c5.d7

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 5, hàng 6, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: