Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trương Văn Quý (23/10/2017)

Liệt sĩ: Trương Văn Quý

Ngày tháng năm sinh: 1951

Quê quán: Phú Cường, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 13/6/1972

Đơn vị cấp phân đội: B2, C/S; c3, d4, e52, f320

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 117, NT T, trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kom Tum

Thân nhân: