Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trương Văn Kiệt (19/10/2017)

Liệt sĩ: Trương Văn Kiệt

Ngày tháng năm sinh: 1952

Quê quán: TT. Đại  Từ, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 23/04/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1,C/ S, d3, e66

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 253, lô 2,  hàng 2, NT Tô, huyện Đăk Tô, Kom Tum 

Thân nhân: