Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trịnh Ngọc Thiều (18/10/2017)

Liệt sĩ: Trịnh Ngọc Thiều

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Phấn Mễ, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 31/5/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S; c2, d1, e48, f320

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 2, lô 1, hàng 3, NT xã Duy Tân Thị trấn Đăk Tô, Kom Tum

Thân nhân: