Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Triệu Văn Thanh (20/10/2017)

Liệt sĩ: Triệu Văn Thanh

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Phú Ninh, Định Hóa, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 4/04/1970

Đơn vị cấp phân đội: Trung sỹ, at; c2, d1, e28

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 932, lô 6, hàng 11, NT T. trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, KomTum

Thân nhân: