Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Triệu Văn Thái (05/10/2017)

Liệt sĩ: Triệu Văn Thái

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Kim Sơn, Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 18/3/1979

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Lạng Sơn

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 21, khu B, NT Chi Lăng, Lạng Sơn

Thân nhân: