Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Triệu Đức Liên (16/10/2017)

Liệt sĩ: Triệu Đức Liên

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Phú Lương, Võ Nhai, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 9/06/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 18, lô A3, hàng 4, NT LS huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Thân nhân: