Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Triệu Đức Hưng (18/10/2017)

Liệt sĩ: Triệu Đức Hưng 

Ngày tháng năm sinh: 1948

Quê quán: Cúc Nguyên, TPTN, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 21/03/1972

Đơn vị cấp phân đội: c3, d304

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 8, lô 10, hàng 3, NT xã Duy Tân, TX Kom Tum, Kom Tum

Thân nhân: