Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Xuân Oanh (09/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Xuân Oanh 

Ngày tháng năm sinh: 1958

Quê quán: Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 28/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: B2,CS, e197

Hy sinh tại: Lạng Sơn

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ số 4, lô 1d, TN huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Thân nhân: