Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Văn Thanh (10/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Văn Thanh

Ngày tháng năm sinh: 1965

Quê quán: Binh Ánh, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 26/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: b1,C/s,c9,d6

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 13, hàng 1, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: