Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Văn Tâm (16/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Văn Tâm

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Tân Hải, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Quảng Bình

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 288, NT Mai Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Thân nhân: