Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Văn Khoa (13/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Văn Khoa

Ngày tháng năm sinh: 1951

Quê quán: Bản Ngạn,Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 20/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: u/d9,e851,f346

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 2, hàng C9, Khu C, NT Hòa An, Cao Bằng

Thân nhân: