Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Văn Hùng (16/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Văn Hùng

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Phổ Yên, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 22/5/1971

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 1, hàng 11, khu B,  NT LS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Thân nhân: