Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Văn Hành (10/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Văn Hành

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Tức tranh, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 1/06/1979

Đơn vị cấp phân đội: b2, C/s, c11,d6,e851

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 8, hàng 3, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: