Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Văn Cừ (16/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Văn Cừ

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Đồng Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 6/02/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 205, lô 2, hàng 1, khu trái NT LS huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Thân nhân: