Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Trọng Minh (09/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Trọng Minh

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Vạn Phái, Phổ Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 15/3/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/s, d4, BCHQS Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Quảng Hòa, Cao Bằng

Thân nhân: