Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Minh Hoa (16/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Minh Hoa

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Trung Hội, Định Phú, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/9/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1

Hy sinh tại: Quảng Bình

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 25, NT Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Thân nhân: