Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Đình Thi (09/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Đình Thi

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Vạn Thọ, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 12, dọc 2, ngang 3, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: