Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Đình Sơn (23/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Đình Sơn

Ngày tháng năm sinh: 1951

Quê quán: Sơn Tư, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 15/07/1974

Đơn vị cấp phân đội: d1, e28, f10

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 4, lô 3, hàng 3, NT xã Duy Tân, TX Kom Tum, KomTum

Thân nhân: