Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Hồng Kỳ (13/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Hồng Kỳ

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Đại Từ, Thái nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 13/03/1967

Đơn vị cấp phân đội: B1; 3963

Hy sinh tại: Ninh Bình

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 1, 4/KĐ, NTLS xã Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

Thân nhân: