Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Hồng An (10/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Hồng An

Ngày tháng năm sinh: 1958

Quê quán: Phú Đô, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 26/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: h1, at, c11,d6

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 7, hàng 3, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: